Деян Романов

фотография и графичен дизайн

Предлагам услуги в сверата на графичния дизайн.
Изработване на :

- брошури/флаери/постери;
- биоборди;
- дизайн на каталози/менюта;
- други графично визуални елементи;

Ако имате нужда от такъв вид услиги свържете се с мен, за да обсъдим и развием вашата идея.
Телефон за контакт 0898222560 или мейл адрес didkich@gmail.com